फाल्या फर्मागुडयेर राज्य पांवड्यावयलो छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती सुवाळो

ता. 18 फेब्रुवारी 2022

राज्य पांवड्यावयलो छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती सुवाळो फाल्या ता. 19 फेब्रुवारी 2022 दिसा फर्मागुडी-फोंडा हांगा जातलो. म्हायती आनी प्रसिध्दी खात्यावतीन आयोजीत करपात येवपी सुवाळ्याक मुख्य सचीव श्री. पुनीत कुमार गोयल, म्हायती आनी प्रसिध्दी सचिव श्री. रवी धवन, म्हायती आनी प्रसिध्दी खात्याचे संचालक श्री. दीपक बांदेकर, हिंगोली महाराष्ट्र हांगाचे इतिहासकार डॉ. रामभाऊ राजाराम मुटकुळे, फोंडा स्वातंत्र्य सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष श्री. पांडुरंग कुंकळ्येकर आनी हेर मानेस्त उपस्थित आसतले.

सकाळी 8.45 वरांचेर मानेस्तांच्या हस्तुकीं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक फुलाहांर घालून कार्यक्रमाक सुरवात जातली. उपरांत धोल-ताशा पथकाचो कार्यक्रम जातलो. हिंगोली महाराष्ट्र हांगाचे इतिहासकार डॉ. रामभाऊ राजाराम मुळकुळे हांचे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीणेचेर भाशण जातले.

छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती निमतान म्हायती आनी प्रसिध्दी खात्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीणेचेर उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांखातीर अखिल गोंय नाट्य प्रवेश सर्त आनी आंतर महाविद्यालयीन प्रस्नमंजूशा सर्तीचे आयोजन केला. ह्या दोनीय सर्तीतल्या जैतवंत पंगडांक पयले 10 हजार, दुसरे 7 हजार आनी तीसरे 5 हजार रूपया अशी तीन रोख इनामां आनी प्रशस्तीपत्र भेटयतले.

सांजेच्या 7.00 वरांचेर हळर्ण पेडणेच्या नटेश्वर कला सांस्कृतीक मंडळावतीन “आग्य्राहून दख्खन” ह्या इतिहासीक नाटकाचो प्रयोग सादर करपात येतलो. तशेंच ता. 19 ते 28 फेब्रुवारी मजगती हेर तालुक्यांनीय इतिहासीक नाटकांचे प्रयोग जातले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/116

Skip to content