मडगांवां सिव्हेज प्रकल्पाचे काम करपा खातीर रस्तो येरादारीक बंद

ता. 17 फेब्रुवारी 2022

मडगांव शारांत नवीन जिल्हो हॉस्पिटल ते कोलवा सर्कल मेरेन सिव्हेज प्रकल्पाचे काम करपा खातीर माथानी साल्डाणा प्रशासकीय प्रकल्प ते कोलवा सर्कल मेरेन राष्ट्रीय म्हामार्ग-17 चो दाव्या वटेनचो रस्तो ता. 21 फेब्रुवारी ते 15 मे 2022 मेरेन सगळें तरेच्या येरादारीक बंद आसतलो. ह्या काळांत दोनीय वटेनच्या येरादारी खातीर उजव्या वटेनच्या रस्त्याचो वापर जातलो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/115

Skip to content