मतदान आनी मतदानाच्या आदल्या दिसा पुर्वपरवानगी बगर जायरातीं छापपाक मनाय

ता. 7 फेब्रुवारी 2022

केंद्रीय वेंचणूक आयोगाच्या आदेशाप्रमाण खंयचोय राजकीय पक्ष वा उमेदवार वा खंयचीय हेर संघटना वा व्यक्तिन वेंचणूक काळांत मतदान दिसा आनी मतदानाच्या आदल्या दिसा राज्य/जिल्हा पांवड्यावयल्या मिडिया सर्टिफिकेशन आनी देखरेख समितीकडल्यान राजकीय जायरतीच्या मजकूराक पुर्वपरवानगी घेतले बगर वर्तमानपत्रांनी कसलीय जायरात छापची न्हय, अशें मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या कार्यालयान कळीत केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/102

Skip to content