वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 4 फेब्रुवारी 2022

विद्यानगर, घोगळ मडगांव हांगा पावलिन ग्रेनाईट फॅक्टरीसामकार पावलिनो बिजनेस हब प्रकल्पाक वीज पुरवण करपा खातीर नवीन उबारिल्ले 200 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी जोडून आशिल्ली वीज यंत्रणां ता. 2 फेब्रुवारी 2022 दिसा चालू केल्यात आनी ह्या फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली. ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/97

Skip to content