वीज पुरवण खंडीत

ता. 4 फेब्रुवारी 2022

ता. 6 फेब्रुवारी 2022 दिसा 11 केव्ही वास्को शार फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन वास्को शारांत सेंट. एड्र्यु चर्च ते रेल्वे सर्कल, सुप्रिम हॉटेल, लापाझ आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/94

Skip to content