कनिश्ठ वीज अभियंता कार्यालयाचे स्थलांतर

ता. 4 फेब्रुवारी 2022

वीज खात्याचे उजगांव हांगाचे कनिश्ठ वीज अभियंता कार्यालय 3 फेब्रुवारी 2022 सांवन पिळयें धारबांदोडा हांगाच्या क्वॉर्टर नं. डी-4 त स्थलांतर केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/96

Skip to content