फाल्या 25 जानेवारीक राष्ट्रीय मतदांर दीस

ता. 24 जानेवारी 2022

फाल्या ता. 25 जानेवारी 2022 दिसा राष्ट्रीय मतदांर दीस मनोवपात येतलो. पर्वरी सचिवालयांत सकाळी 11.00 वरांचेर जावपी कार्यक्रमात मुख्य सचिव श्री. परिमल राय सचिवालयांतल्या कर्मचाऱ्यांक राष्ट्रीय मतदांर दिसाचो सोपूत दितले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/68

Skip to content