केपे आनी सांखळी हांगा कृशी महोत्वाचे आयोजन

ता. 03 जानेवारी 2022

कृशी संचालनालयान ता. 4 जानेवारी 2022 दिसा खेळा प्रकल्प, बोरीमळ केपे हांगा आनी ता. 5 जानेवारी 2022 दिसा रवींद्र भवन, सांखळी हांगा कृशी महोत्सवाचे आयोजन केला.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, उपमुख्यमंत्री श्री. बाबू कवळेकर, केंद्रीय कृशी आनी शेतकार कल्याणमंत्री श्री. नरेंद्र सिंग तोमर कृशी महोत्सव कार्यक्रमाक उपस्थित रावतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/06

Skip to content