वीज पुरवण खंडीत

ता. 29 डिसेंबर 2021

ता. 2 जानेवारी 2022 दिसा 11 केव्ही दिवचल शार उद्देगीक फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन आल्फागॅम, बीएसएनएल, क्रिस्टल इंडस्ट्री, गुरू कोरगांवकर टी/सी, गुरूकृपा ऑटो वल्ड, एडव्हान्स कंम्पोजीट, पायरो इलेक्ट्रीक, स्टोनेक्स, ओमव्हेंट, पीके कंपोजीटस्, प्रो आर्ट, पंप हाऊस, पायरो इलेक्ट्रीक केबल्स, रोलिंग मिल, रॉयल स्टॅग, साई कृपा, सुमो टीक आनी व्हेनस प्लांटाक वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/1086

Skip to content