वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 22 डिसेंबर 2021

पेडणे म्हालातल्या गावडेवाडो मोरजी हांगाच्या मे. ज्युबिलियंट हॉस्पिटॅलीटी सर्व्हिसीस प्रकल्पाक वीज पुरवण करपा खातीर नवीन उबारिल्ले 450 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी जोडून आशिल्ले 11 केव्ही भुंयगत वीज केबल ता. 22 डिसेंबर 2021 दिसा चालू केल्यात आनी ह्या फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/1077

Skip to content