29 ऑक्टोबराक राजभवनार साहित्यिकांचो कार्यक्रम

ता. 28 जानेवारी 2021

राजभवनान 29 ऑक्टोबर 2O2l दिसा सांजेच्या 5.00 वरांचेर राजभवनाच्या दरबार हॉलांत साहित्यिकांचो मेळावो आयोजीत केला. ह्या कार्यक्रमात कोंकणी आनी मराठी क्षेत्रातले 15 नामवंत साहित्यिक भाग घेतलें.

भारताचे उपराष्ट्रपती श्री वेंकय्या नायडू, गोंयचे राज्यपाल श्री. पी. एस. श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावतलें.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/901

Skip to content