1 नोव्हेंबराक नोंदणी दीस

ता. 28 ऑक्टोबर 2021

गोंय सरकाराच्या नोंदणी खात्यावतीन ता. 1 नोव्हेंबर 2021 दिसा नोंदणी दीस मनोवपात येतलो. सांजेच्या 3.00 वरांचेर पाटो-पणजी हांगा कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या बहुउद्देशीय सभाघरांत आयोजीत कार्यक्रमाक कायदो मंत्री श्री. निलेश काब्राल आनी कायदो सचीव श्री. सी. आर. गर्ग हजर रावतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/897

Skip to content