वीज पुरवण खंडीत

ता. 28 ऑक्टोबर 2021

ता. 29 ऑक्टोबर 2021 दिसा 11 केव्ही सालय फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 12.00 वरां मेरेन दोनवाडो, उंबरा, सालय चर्च, सालय पंचायत, किटला, चार मानस, एकोशी वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 30 ऑक्टोबर 2021 दिसा 11 केव्ही आरएनडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.30 वरां मेरेन पीडीए कॉलनी, गणेश मंदीर, ज्ञान विकास स्कुल, रिव्हेरा रेजिडन्सी पार्क, पॅराडायज ऑन अर्थ, श्री निकेतन चाईल्ड केअर- एज्युकेशन सेंटर, हॉटेल सोलमार एक्सोटिका, राजेश शेट, मॉडेल्स व्हेंचर, स्टर्लिंग हॉटेल, मांडवी क्लिनीक, तरूण भारत आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/898

Skip to content