साळावली उदका प्रकल्पातल्यान मर्यादीत उदका पुरवण

साळावली उदका प्रक्रिया प्रकल्पाच्या यंत्रणेचें ता. 29 ऑक्टोबर 2021 दिसा सकाळी 8.00 ते रातची 8.00 मेरेन दुरूस्तीचे काम करपात येतले आनी त्या खातीर ता. 29 आनी 30 ऑक्टोबर 2021 दिसा 160 एमएलडी साळावली उदका प्रक्रिया प्रकल्पातल्यान दक्षीण गोंयांतल्या सांगे, केपे, साश्ट आनी मुरगांव तालुक्यांत मर्यादीत उदका पुरवण जातली. गिरायकांनी ह्या गैरसोयिची नोंद घेवची, अशें उदका पुरवण विभागान कळीत केला.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/892

Skip to content