वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 26 ऑक्टोबर 2021

पालवाडो कपेल पार आनी नेस्ले हांगा नवीन उबारिल्ले 100 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी हेर जोडून आशिल्ली वीज यंत्रणां ता. 26 ऑक्टोबर 2021 दिसा चालू केल्यात आनी ह्या फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/888

Skip to content