राज्यपालांची सर्गेस्त मंजुनाथ देसायाच्या कुटुंबाक भेट

ता. 25 ऑक्टोबर 2021

राज्यपाल श्री. पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी आयज शिरशिरे बोरी हांगा भेट दिवन सर्गेस्त डॉ. मंजुनाथ देसाय हांच्या दुख्खेस्त कुटुंबाचे सात्वन केले.

राज्यपालान आपल्यो भावना दुख्खेस्त कुटुंबाकडेन उक्तायताना डॉ. मंजुनाथ एक नामनेचे काळजा दुयेंस तज्ञ आशिल्ले आनी तांणी सदाच आपल्या दुयेंतीक आपलेपण दाखयले. तांणी गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी हॉस्पिटलांत पुराय समर्पित सेवे वरवीं काळजा शस्त्रक्रिया करून शेकड्यांनी दुयेंतीचो जीव वाटायलो. तांच्या मरणाक लागून गोंय राज्यातल्या वैजकीय मळार व्हड लुकसाण जातले, अशें म्हणलें.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/883

Skip to content