दक्षताय जागृताय सप्तक

ता. 19 ऑक्टोबर 2021

दक्षताय संचालनालया वतीन ता. 26 ऑक्टोबर 2021 दिसा दक्षताय जागृताय सप्तक पाळपात येतले. दक्षताय जागृताय सप्तकाचो उक्तावणाचो कार्यक्रम सकाळी 10.00 वरांचेर पर्वरी सचिवालयातल्या सेमिनार हॉलांत जातलो. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं कार्यक्रमाचे उक्तावण जातले. मुख्य सचीव, दक्षता अधिकारी आनी हेर अधिकारी कार्यावळीक हजर रावतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/868

Skip to content