विशेश सुटी 19 ऑक्टोबराक जाहिर

सरकारान ईद-ई-मिलाद-ऊन-नबी निमतान गोंय राज्यांत “विशेश सुटी” 20 ऑक्टोबरा बदला फाल्या मंगळार ता. 19 ऑक्टोबर 2021 दिसा जाहिर केल्या.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/865

Skip to content