वीज पुरवण खंडीत

ता. 13 ऑक्टोबर 2021

ता. 14 आनी 16 ऑक्टोबर 2021 दिसा 11 केव्ही पर्वरी बाजार फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान दनपारां 2.00 ते सांजेची 6.00 वरां मेरेन देवाश्री ग्रीन, देवश्री स्प्लेंडर, वर्षा कॉलनी, कामत, जेएमजे , होली फॅमीली फाटलो वांठार आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/854

Skip to content