आंतरराष्ट्रीय बालिका दीस कार्यक्रमाचे आयोजन

ता. 8 ऑक्टोबर 2021

भलायकी सेवा संचालनालयाच्या राज्य कुटुंब कल्याण मंडळान आंतरराष्ट्रीय बालिका दिसानिमतान ता. 11 ऑक्टोबर दिसा सांजेच्या 3.00 वरांचेर पणजे गोंय मनोरंजन संस्थेच्या सभाघरांत आंतरराष्ट्रीय बालिका दीस कार्यक्रमाचे आयोजन केला. कार्यक्रमात “लिंग समानताय”, “चली भुरग्याचे म्हत्व” ह्या विशयाचेर फिल्म प्रदर्शीत करतले. उपरांत चली भुरग्यावयल्या कवीता पुस्तकाचे विमोचन जातले आनी 104 सेवेचे लोकार्पण जातले.

भलायकी सचीव कार्यक्रमाक मुखेल सोयरे आसतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/838

Skip to content