वीज पुरवण खंडीत

ता. 5 ऑक्टोबर 2021

ता. 6 ऑक्टोबर 2021 दिसा 11 केव्ही पर्वरी बाजार फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान दनपारां 2.00 ते सांजेची 6.00 वरां मेरेन देवाश्री ग्रीन, देवश्री स्प्लेंडर, वर्षा कॉलनी, कामत, जेएमजे , होली फॅमीली फाटलो वांठार आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/829

Skip to content