नुस्तेंमारी खात्यावतीन अल्प मुजत प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांचे आयोजन

ता. 5 ऑक्टोबर 2021

नुस्तेंमारी खात्यावतीन एला-धावजी, पोरण्या गोंयच्या नुस्तेंमारी प्रशिक्षण केंद्रात शोभेची नुस्तीं पोसप आनी एक्वेरियम टाकयेचे फॅब्रिकेशन, सी-फुड प्रक्रिया आनी दर्जो, बायोफ्लॉक/आएएस सिस्टम, सुंगटा शेंती अशां अल्प मुजत अभ्यासक्रमांचे आयोजन करपात येतले.

शोभेची नुस्तीं पोसप आनी एक्वेरियम टाकयेचे फॅब्रिकेशन प्रशिक्षण अभ्यासक्रमा खातीर ता. 11 ऑक्टोबर 2021 मेरेन अर्ज स्विकारतले. हो अभ्यासक्रम 12 आनी 13 ऑक्टोबराक आयोजीत करतले.

सी-फुड प्रक्रिया आनी दर्जात्मक उत्पादना तयार करपाच्या प्रशिक्षण अभ्यासक्रमा खातीर ता. 19 ऑक्टोबर 2021 मेरेन अर्ज स्विकारतले. हो अभ्यासक्रम 21 आनी 22 ऑक्टोबराक आयोजीत करतले.

बायोफ्लॉक/आएएस सिस्टम प्रशिक्षण अभ्यासक्रमा खातीर ता. 27 ऑक्टोबर 2021 मेरेन अर्ज स्विकारतले. हो अभ्यासक्रम 28 आनी 29 ऑक्टोबराक आयोजीत करतले.

सुंगटा पोसपाची शेती प्रशिक्षण अभ्यासक्रमा खातीर ता. 10 नोव्हेंबर 2021 मेरेन अर्ज स्विकारतले. हो अभ्यासक्रम ता. 11 आनी 12 नोव्हेंबर 2021 आयोजीत करतले.

इत्सूक उमेदवारांनी आपले अर्ज नुस्तेंमारी खातें, पणजी वा नुस्तेंमारी प्रशिक्षण केंद्र, एला-धावजी, पोरणे गोंय हांगा कामाच्या दिसांनी सुपुर्द करचे. चड म्हायती खातीर नुस्तेंमारी अधिक्षक, नुस्तेंमारी खातें, पणजी ( फोन. नं. 0832-2224838 ) चेर संपर्क करचो वा email: dir-fish.goa@nic.in चेर भेट दिवची

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/828

Skip to content