सुदारणेची गरज आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांकडल्यान अर्ज मागयल्या

ता. 4 ऑक्टोबर 2021

मार्च/एप्रिल 2022 च्या एचएसएससी/एसएससी परीक्षेक खाजगी उमेदवार म्हुण बसपाक इत्सुक आशिल्ल्या आनी 2020-2021 च्या शालेय वर्साच्या 9 वी आनी 11 वीच्या वर्गात सुदारणेची आवश्यकता आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांकडल्यान अर्ज मागयल्या.

इत्सुक उमेदवारांनी ता. 20 ऑक्टोबर 2021 मेरेन www.gbshse.gov.in आनी www.goabshse.net/private ह्या पोर्टलावयल्यान ऑनलायन अर्ज करपाक जाय.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/820

Skip to content