वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 4 ऑक्टोबर 2021

सांगे म्हालातल्या जाकने नेत्रावळी हांगा 11 केव्ही भुंयगत वीजवाहिनी सयत नवीन उबारिल्ले 400 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र ता. 5 ऑक्टोबर 2021 दिसा चालू करतले आनी ह्या फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली.

तशेंच सांगे म्हालातल्या वालकीणी कॉलनी-3, भाटी हांगा 11 केव्ही एकेरी वीजवाहिनी सयत नवीन उबारिल्ले 100 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र ता. 7 ऑक्टोबर 2021 दिसा चालू करतले आनी त्या फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/819

Skip to content