वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 4 ऑक्टोबर 2021

फोंडेच्या वयल्या बाजारांत साद मार्केट प्लाझाक वीज पुरवण करपा खातीर नवीन उबारिल्ले 400 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र ता. 24 सप्टेंबर 2021 दिसा चालू केला आनी ह्या फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/818

Skip to content