वीज पुरवण खंडीत

ता. 4 ऑक्टोबर 2021

ता. 5 ऑक्टोबर 2021 दिसा 11 केव्ही ताब्रावाडो आनी मोलेभाट फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.30 वरां मेरेन ताब्रावाडो डीटीसी, मोलेभाट डीटीसी, जंगल डीटीसी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 6 ऑक्टोबर 2021 दिसा 11 केव्ही लिवरामेंतवाडो फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.30 वरां मेरेन लिवरामेंतवाडो , सांगोल्डा रेजिडन्सी, आलुआ, कॅण्डीफ्लोस, सनराईज अपार्टमेंट आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/825

Skip to content