वीज पुरवण खंडीत

ता. 30 जुलय 2021

ता. 1 ऑगस्ट 2021 दिसा 11 केव्ही नवीन खोर्ली उद्देगीक फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन खोर्ली वीज कार्यालय, खोर्ली उद्देगीक वसणुकेतल्या मायक्रो इंटरकॉन, क्रिमॉक्स, आयडीसी ऑफिस, मोन्टाना, रवळनाथ नगर आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/632

Skip to content