मुख्यमंत्र्याकडल्यान गोंयच्या लोकांक बकरी ईदाची परबीं

ता. 20 जुलय 2021

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या लोकांक आनी खास करून मुस्लीम भावणांक ईद-उल-झुहा सणाची हुनहुनीत परबीं भेटयल्या.

ईद-उल-झुहा सण त्याग आनी समर्पित भावनेच्या उगडासाक मनयतात. अशा सणातल्यान समाजात त्याग, दया, मोग, भावपण आनी मानवतेची भावना वाडिक लागता आनी मजबूत जाता.

ह्या उमेदीच्या प्रसंगार आमी ईश्वराकडेन मागूया की कोवीड सारख्या म्हामारीचेर मात करपा खातीर आमकां शक्ती दी आनी निरोगी आनी भरभराटीचो समाज घडोवपाक यश दी, अशें मुख्यमंत्री आल्या संदेशात म्हणटा

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/606

Skip to content