संवसारीक युवा कुशळटाय दिसा राज्यांत भरती मेळावें जालें

ता. 16 जुलय 2021

राज्यांत काल संवसारीक युवा कुशळटाय दिसा भरती मेळावें तथा एप्रेन्टिसशीप भरती मेळावें जालें. गोंयभरांतल्या विंगड विंगड कंपन्यांनी भरती मेळाव्यांत वाटो घेवन हजारांवयर नोकऱ्यांखातीर पात्र उमेदवारांच्यो मुलाखतीं घेतल्यो. हे मेळावें पेडणे, सत्तरी, म्हापसा, पेडे खेळां प्रकल्प, पणजी, मडगांव, काकोडा, वास्को आनी फर्मागुडी वयल्या उद्देगीक प्रशिक्षण संस्थांनी जालें.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/598

Skip to content