मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाला आरएक्सआयएल ची बसका जाली

ता. 16 जुलय 2021

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला आयज पर्वरे सचिवालयातल्या परिशद सभाघरांत रिसिव्हेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया ली. ची बसका जाली. मुख्यमंत्र्यान बसकेत अनिर्णीत बिलांविशीं म्हायती घेवन संबंदीत खात्यांक सगळीं अनिर्णीत बिलां फारिक करपाचो आदेश दिलो.

मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय येवजणांच्या प्रगतीचो नियाळ घेवन उपलब्ध निधीविशीं म्हायती जाणून घेतली. मुख्यमंत्र्यान बसकेत भौशीक बांदकाम खाते, वीज खाते, जीएसआयडीसी आनी उदकास्त्रोत खात्याच्या कांय नियोजीत प्रकल्पांकय मंजूरी दिली आनी म्हत्वांच्या प्रकल्पांच्या कामांक पयले प्राधान्य दिवपात येतले, म्हणपाचे सांगलें.

प्रधान सचीव (वित्त) श्री. पुनित कुमार गोयल हेवूय बसकेक हाजिर आशिल्ले.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/597

Skip to content