राज्य शिक्षक पुरस्कारां खातीर नामांकनां मागयल्यात

ता. 15 जुलय 2021

शिक्षण संचालनालयांन राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020-21 खातीर गोंय राज्यांतल्या पात्र शिक्षकांकडल्यान स्वंय-नामांकनां मागयल्यात. शिक्षकांनी आपली नामांकनां पणजी, म्हापसा आनी मडगांव हांगाच्या विभागीय कार्यालयांनी नोंद करची. चड म्हायती खातीर www.education.goa.gov.in ह्या व्हेबसायटीचेर भेट दिवची. नामांकनां धाडपाची निमाणी तारीख 6 ऑगस्ट 2021 अशी आसा.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/594

Skip to content