राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारांच्या नामांकनां खातीर 10 जुलय मेरेन मुजतवाड

ता. 8 जुलय 2021

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आनी साक्षरताय विभागान राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 खातीर ऑनलायन स्वंय-नामांकनां धाडपा खातीर ता. 10 जुलय 2021 मेरेन मुजत वाडयल्या. शिक्षकांनी आपली नामांकनां https://nationalawardstoteachers.education.gov.in ह्या पोर्टलांवयल्यान धाडची.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/576

Skip to content