सरदेसाय हांणी पुलीस कागाळ अधिकारिणीच्या अध्यक्षपदाचो ताबो घेतलो

ता. 21 जून 2021

उच्च न्यायालयाच्यो निवृत्त न्यायाधिश कु. नुतन डी. सरदेसाय हांणी आयज ता. 21 जून 2021 दिसा राज्य पुलीस कागाळ अधिकारिणीच्या अध्यक्षपदाचो ताबो घेतलो. राज्य पुलीस कागाळ अधिकारिणीचे कार्यालय सेर्रा बिल्डिंग, आकाशवाणी केंद्रालागी, आल्तिन पणजी हांगा आसा.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/552

Skip to content