राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारां खातीर नामांकनां मागयल्यात

ता. 21 जून 2021

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आनी साक्षरताय विभागान राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 खातीर शिक्षकांकडल्यान ऑनलायन स्वंय-नामांकनां मागयल्यात. शिक्षकांनी आपली नामांकनां https://nationalawardstoteachers.education.gov.in ह्या पोर्टलावयल्यान धाडची. ऑनलायन नामांकनां धाडपाची निमाणी तारीख 30 जून 2021 अशी आसा.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/551

Skip to content