मुख्यमंत्र्याहस्तुकीं मायणा कुडतरी पुलीस स्टेशनाच्या नव्या इमारतीचे उक्तावण

ता. 18 जून 2021

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज व्हर्च्युअल पद्दतीन मायणा कुडतरी पुलीस स्टेशनाच्या नवीन इमारतीचे मनोरा राय हांगा उक्तावण केले

उक्तावण कार्यक्रमाक आमदार श्री. आलेक्स रेजिनाल्ड लोरेन्स जिल्हा पंचायत सदस्य श्री डॉमनीक गावकर; रायच्यो सरपंच श्रीमती मिंगेलिना डिसौझा; जिल्हाधिकारी (दक्षिण), श्रीमती रुचिका कात्याल-आयएएस आनी पुलीस अधीक्षक, श्री पंकज कुमार सिंग-आयपीएस हे प्रत्यक्ष हजर आशिल्ले. पुलीस महासंचालक, श्री मुकेश कुमार मीना-आयपीएस हे व्हर्च्युअली उपस्थित आशिल्ले.

मायणा कुडतरी पुलीस स्टेशन हे आदी मडगांवच्या जिल्हा पुलीस मुख्यालय इमारतीतल्यान कार्यरत आशिल्ले. आता ते मनोरा राय हांगाच्या सरकारी शाळेच्या इमारतीत स्थलांतरीत केला.

मुख्यमंत्र्यान व्हर्च्युअली उलयताना मायणा कुडतरी पुलीस स्टेशनाखातीर ही तात्पुरती वेवस्था आशिल्ल्याचे सांगून सोनसोडो हांगा पुलीस स्टेशनाखातीर संपादीत केल्ल्या जागेत नवीन इमारतीच्या बांदकामाखातीर रोखडीच बुन्याद घालपात येतली म्हणपाचे सांगले. गोंय राज्य पायाभूत सुविधा तशेंच सर्वांगीण मानवी विकासाच्या बाबतीत फाटी उरचें न्हय सरकार प्रयत्न करता अशें तांणी म्हणले.

श्री सावंत हांणी गुन्यांवांचे प्रमाण कमी करपा खातीर लोकांनी पुलीसांक सहकार्य करपाचो उलो मारलो.

आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी लोक जेन्ना पुलीस स्टेशनार कागाळीं घेवन येतात तेन्न पुलीसांनी लोकांचेर कसल्याय प्रकारचो दबाव येवचो न्हय हे दृष्टीने अनुकूल आसचे अशें म्हणले. पुलीस आनी लोकांचे इश्टागतीचे संबंध आसल्यार गुन्यांवकारीचे प्रमाण कमी करपाक आनी खंयच्याय गुन्यावाचो बेगीन सोद घेवपाक मदत जातली. मायणा कुडतरीचे पुलीस स्टेशन राज्यांतले उत्कृश्ट पुलीस स्टेशन करपाखातीर सगळ्यांनी काम करपाचो उलो तांणी मारलो.

डीजीपी, श्री मीना हांचेय ह्या वेळार उलवप जाले.

पुलीस निरीक्षक, श्री थेरॉन डिकॉस्ता आनी श्री पंकज नमशीकर हांणी सूत्रसंचालन केले. एसपी, श्री पंकज कुमार सिंह हांणी उपकार मानले.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/545

Skip to content