मुख्यमंत्र्याकडल्यान गोंय क्रांती दिसाची परबीं

ता. 17 जून 2021

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या लोकांक गोंय क्रांती दिसाची हुनहुनीत परबीं आनी शुभकामना भेटयल्या. मुख्यमंत्री आपल्या संदेशात म्हणटा, गोंय मुक्ती चळवळीच्या इतिहासात ह्या दिसाक खुप म्हत्व आसा. 18 जून 1946 वर्सा स्वातंत्र्य सैनिक डॉ. राम मनोहर लोहिया हांणी स्वातंत्र्य सैनिक डॉ. ज्युलियो मिनेझीस हांच्या वांगडा मडगांवच्या लोहिया मैदानावयल्यान गोंयच्या लोकांक परकीय सत्तेआड एकजूटीन लडपाचो कळकळीचो उलो मारलो. गोंयच्या लोकांक तांच्या भाशणातल्यान पोर्तुगीज सत्तेआड लडपाची प्रेरणा मेळ्ळी. डॉ. राम मनोहर लोहिया हांणी पेटयील्ली ही किट गोंयकारांच्या काळजांत व्हडल्या ज्योतीत रूपांतर जाली आनी हजारांनी गोंयकार एकटाय येवन पोर्तुगीजांच्या जुलूमशाय सत्तेक विरोध केलो आनी निमणे 19 डिसेंबर 1961 वर्सा गोंय परकीय सत्तेतल्यान मुक्त जाले.

आयच्या ह्या दिसा आमी गोंय मुक्तीखातीर स्वातंत्र्य सैनिकांनी केल्ल्या त्यागाचो उगडास करून तांच्या यादीक नमळायेची आर्गां ओपूया. आमी हे वर्स गोंय मुक्तीचे 60 वे वर्स म्हुण मनयतात आनी त्या खातीर ह्या वर्साच्या क्रांती दिसाक चड म्हत्व आसा. ह्या प्रसंगार आमी सगळ्यांनी गोंय हे देशांतले आदर्श राज्य करपाखातीर स्वता समर्पित जावया, अशें मुख्यमंत्री म्हणटा.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/537

Skip to content