गोंयांत प्रवेश करपाक ट्रूनेट, सीबीनेट, रॅपीड एन्टीजन टेस्ट नेगेटीव्ह दाखलोय ग्राह्य

ता. 11 जून 2021

गोंयांत प्रवेश करप्यांक आरटी-पीसीआर कोवीड नेगेटीव्ह दाखल्याचीच सक्ती ना जाल्यार ट्रूनेट, सीबीनेट, रॅपीड एन्टीजन टेस्ट करून नेगेटीव्ह आशिल्ल्याचो दाखलो घेवन प्रवेश करपाक मेळटलो. आयसीएमआरान मान्यताय दिल्ल्यो हेर चाचण्योय ग्राह्य आसात. विमानतळाचेर आरटी-पीसीआर दाखल्याची सक्ती करपात येता आशिल्ल्यान दक्षीण गोंय जिल्होधिकाऱ्यान आदेश काडून वयले प्रमाण स्पश्टीकरण दिला.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/528

Skip to content