आंतर मंत्रालयीन केंद्रीय पंगडान तौकते चक्रीवादळाच्या परिणामांचो नियाळ घेतलो

ता. 11 जून 2021

गृह वेव्हार मंत्रालयाचे जोड सचीव श्री आशुतोष अग्निहोत्री हांच्या फुडारपणाखाला गोंय भेटेर आयिल्ल्या आंतर मंत्रालयीन केंद्रीय पंगडान काल आल्तिनावयल्या वन भवनात राज्य सरकाराच्या संबंदीत खात्यांच्या अधिकाऱ्यांची बसका घेवन गोंय राज्यांत तौकते चक्रीवादळाक लागून जाल्ल्या लुकसाणीचो आनी परिणामांचो नियाळ घेतलो.

आंतर मंत्रालयीन केंद्रीय पंगडात वित्त मंत्रालयाच्यो उपसंचालक कु.शलाका कुजूर, शेती आनी शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे संचालक, श्री. आर. पी. सिंह, रस्ते, येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयाचे सहाय्यक कार्यकारी अभियंते श्री. प्रांजल बुरागोहेन, ग्रामीण उदरगत मंत्रालयाचे सहाय्यक आयुक्त श्री. आयुष पुनिया, वीज मंत्रालयाचे उपसंचालक श्री. जितेश श्रीवास आनी नुस्तेमारी विभागाचे वैज्ञानिक डॉ. एच. डी प्रदीप हांचो आस्पाव आशिल्लो.

सुरूवातीक गोंय सरकाराचे महसूल सचीव श्री. संजय कुमार हांणी समितीच्या वांगड्यांक गोंय राज्यांत तौकते चक्रीवादळाक लागून जाल्ल्या परिणामांची सविस्तर म्हायती दिली. पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशना वरवीं म्हायती दितना श्री. संजय कुमार हांणी तौकते चक्रीवादळाक लागून गोंय राज्यांत वीज, उदका पुरवण आनी दूरसंचार नेटवर्क यंत्रणेचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाल्ल्याचे सांगले. चक्रीवादळाक लागून तीन जाणांचे बळी गेल्यात आनी राज्य सरकारान बळी गेल्ल्या व्यक्तिच्या कुटुंबीयांक अर्थिक मदत दिल्ल्याचे सांगले. चक्रीवादळाक लागून खास करून दर्यादेग वाठारांत सुमार 2004 घरां / खासगी तशेंच सरकारी इमारतींच्या मालमत्तेची लुकसाणी जाल्या. लागवड केल्ल्या पिकांचेय बरेच लुकसाण जाला. संबंदीत क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या अहवालाप्रमाण लुकसाण भरपाय दिल्या, अशीय म्हायती तांणी दिली.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखालच्या राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणाच्या अंदाजाप्रमाण 153 कोटी रूपयांची लुकसाणी जाल्या आनी हाचो अहवाल आंतर मंत्रालय केंद्रीय पंगडाक सादर केला.

उपरांत शेती, नुस्तेमारी वेवसाय, भौशीक बांधकाम, वीज, जलसंपदा, अग्निशमन आनी आपत्कालीन आनी माहिती आनी तंत्रज्ञान खात्याच्या प्रतिनिधींनी चक्रीवादळाक लागून जाल्ल्या लुकसाणीची म्हायती दिली. गोंय सरकाराच्या सचिवांनीय पंगडाच्या वांगड्यांकडेन संवाद साधलो.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/523

Skip to content