अवजड वाहनांक प्रवेश बंद

उत्तर गोंय जिल्हो न्यायदंडाधिकाऱ्यान थिवी ग्रामपंचायत वाठारांतल्या रस्त्यांचेर येरादारी सुरळीत करपाखातीर कोळवाळ ते थिवी मेरेनच्या रस्त्याचेर (वॉलावणे वटेन आनी परती) सगळ्या तरेच्या अवजड वाहनांक प्रवेश बंदी लागू केल्या आनी संबंदीत यंत्रणेक वाहनचालकांक सुचोवणी दिवपी बोर्ड लावपाचे आदेश दिल्यात.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/527

Skip to content