“गोंयांतलो मान्सून आनी ताचें गुणधर्म” विशयाचेर व्हेबीनार

ता. 10 जून 2021

म्हायती आनी प्रसिध्दी संचालनालयान गोंय मुक्तीच्या 60व्या वर्स सुवाळ्याच्या कार्यक्रमांचो एक भाग म्हुण ता. 11 जून 2021 दिसा सांजेच्या 4.00 वरांचेर “गोंयांतलो मान्सून- ताचें गुणधर्म आनी हवामान बदलाचो परिणाम” ह्या विशयाचेर व्हेबीनार आयोजीत केला.

पावसाळ्यात हुवार , चक्रीवादळ, पालसणा कोसळप, जमीन घसरण आनी हेर आपत्तीपासून जीण आनी मालमत्तेचे लुकसाण टाळपाखातीर आवश्यक उपाय घेवपा बाबतीत लोकांमदीं जागृताय करप ह्या व्हेबीनाराचो उद्देश आसा. हो व्हेबीनार सर्वसामान्य लोकांखातीर उक्तो आसा.

आयआयटीएम चे निवृत्त शास्त्रज्ञ आनी आयएमएस पुणे शाखेचे आदले अध्यक्ष डॉ. जे. आर. कुलकर्णी हे गुगलावयल्यान मराठी आनी इंग्लीश भाशेतल्यान वयल्या विशयाचेर उलयतले. ते हवामान रडाराविशींय मुळावी म्हायती दितले.

पावसाळो सुरू जालो की सर्वसामान्य लोकांच्या मनात साबार प्रस्न निर्माण जातात. लोकांक मान्सूनातले हवामान आनी हेर संबंदीत म्हायती ह्या व्हेबीनाराच्या माध्यमातल्यान दितले.

http://meet.google.com/fcx-bbbn-yup अशी व्हेबीनाराची व्हिडिओ कॉल लिंक आसा.

म्हा /सप/ प्रना / विगां/ 2021/520

Skip to content