वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 2 जून 2021

बार्देस तालुक्यातल्या थिवी उपकेंद्र ते नास्नोडा उपकेंद्रामेरेन घातिल्ले 33 केव्ही वोल्ट भुंयगत केबल ता. 1 जून 2021 दिसा चालू केल्यात आनी ह्या फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/503

Skip to content