वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 2 जून 2021

बार्देस तालुक्यातल्या बार्नावाडो ओशेल-शिवोली हांगा श्री. राजेश हरमलकर आनी श्री. ध्रुवंजय “ Square Green” हांका वीज पुरवण करपाखातीर सर्वे नं. 70/7 त नवीन उबारिल्ले 400 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी जोडून आशिल्ली यंत्रणां आनी भुंयगत केबल ता. 2 जून 2021 दिसा चालू केल्यात आनी ह्या फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/502

Skip to content