वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 27 मे 2021

कुडचडे वीज उपविभाग-1 खालच्या पंटेमळ उपकेंद्र ते मिराबाग ट्रान्सफॉर्मर मेरेन नवीन घातिल्ले 11 केव्ही काले फिडराचे 11 केव्ही भुंयगत केबल आनी आरएमयु वीज यंत्रणां ता. 28 मे 2021 दिसा चालू करतले आनी त्याफुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/489

Skip to content