वीज पुरवण खंडीत

ता. 27 मे 2021

ता. 29 मे 2021 दिसा पाट्यावयल्या 33/11 केव्ही ईडीसी उपकेंद्राचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन जकात आनी केंद्रीय अबकारी विभाग, आयकर, गेरा इम्पेरीयम, गेरा इम्पेरीयम-2, बॅंक ऑफ इंडिया, कामत टॉवर, धेंपो ट्रेड सेंटर, सीसीपी कोयरा शेड, सिव्हेज प्रक्रिया प्रकल्प, बीएसएनएल, टपाल भवन, भारतीय जीवन विमा महामंडळ आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/487

Skip to content