वीज पुरवण खंडीत

ता. 27 मे 2021

ता. 28 मे 2021 दिसा 11 केव्ही धुळापी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन कालवाडो, कालपोरा, गांवकार बेकरी, धाडयेर, मयाभाट, वॉलवाडो, व्हिटो आयस प्लांट आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 28 मे 2021 दिसा 11 केव्ही उजगांव फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन शांतादुर्गा देऊळ, खांडेपार बाजार, मुर्डी, शेंक्रे, पंचमे, मांडवी हॅचरी, ओपा जंक्शन आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/484

Skip to content