प्रयोगसांज कार्यावळ मुखार धुकल्ली

ता. 27 मे 2021

कोरोना महामारी आनी सरकारान राज्यांत 31 मे मेरेन लागू केल्ल्या कर्फ्युक लागून कला आनी संस्कृती संचालनालयान प्रयोगसांज कार्यावळ फुडें धुकल्ल्या. नाट्य कलाकांर, संस्थां आनी कलामोगीनीं हांची नोंद घेवची.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/485

Skip to content