वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 12 मे 2021

बार्देस म्हालातल्या सुकूर हांगाच्या सर्वे नं. 20/8 हांगा 11 केव्ही वीजवाहिनीसयत नवीन उबारिल्ले 100 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी हेर जोडून आशिल्ली वीज यंत्रणां ता. 14 मे 2021 दिसा चालू करतले आनी त्याफुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/478

Skip to content