नव्या लोकायुक्ताचो फाल्या सोपूतविधी

ता. 6 मे 2021

गोंयचे नवें लोकायुक्त म्हुण मुंबय उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधिश अंबादास जोशी हे फाल्या ता. 7 मे 2021 दिसा सकाळी 11.00 वरांचेर दोनापावला राजभवनाचेर लोकायुक्त पदाचो सोपूत घेतले.

म्हा /सप/ ऑप/ विगां/ 2021/466

Skip to content