वीज पुरवण खंडीत

ता. 4 मे 2021

ता. 7 मे 2021 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन गोवा टुरिजम, पीडब्लुडी लामगांव, सेझा खण आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 7 मे 2021 दिसा 11 केव्ही बाळ्ळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन माळंगणी, गोठण, पायराबांद, जुजेगाळ, देमानीचो कांय वाठार, बाळ्ळी ग्रामपंचायत वाठार, फातर्पा-किटला ग्रामपंचायत वाठार, मोरपिर्ला ग्रामपंचायत वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/463

Skip to content