मुख्यमंत्री लोकांक मेळपाक उपलब्ध आसचे ना

ता. 29 एप्रिल 2021

राज्यांत लॉकडावन लागू केल्ल्यान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत 30 एप्रिल 2021 ते 2 मे 2021 ह्या काळांत सर्वसामान्य लोकांक व्यक्तिगतरीत्या भेटपाखातीर उपलब्ध आसचे ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/458

Skip to content